RASHLADNE KOMORE

Opremamo i održavamo komore svih vrsta i namjena. Od projektiranja do montaže panela i vrata, te kompletne rashladne oreme. Koristimo samo najbolje materijale i opremu renomiranih svjetskih proizvođača. Na svu ugrađenu opremu dajemo jamstvo i osigurali smo svu potrebnu tehničku dokumentaciju u skladu sa zakonskim odredbama.

PRODAJA   -   MONTAŽA   -   SERVIS

IZDVOJENE REFERENCE

Rashladna komora "FILAKOV". Prodaja i montaža.